01 Жов

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ “ПРАВО НА ДОСТАТНЄ ХАРЧУВАННЯ”

Організація Об’єднаних Націй прийняла Декларацію про права селян та інших людей, що працюють у сільській місцевості для створення умов для забезпечення їхнього гідного життя.

Одним з важливих прав, якому приділено увагу в Декларації є Право на повноцінне харчування, що міститься в статті 15. Зазвичай селянин сприймається та характеризується як виробник агропродовольства, а саме це право акцентує увагу на селянинові – споживачеві продовольства. Тобто, наскільки задовольняється потреба селянина у продовольстві якісному, здоровому, збалансованому, енергетично цінному. Важливим є розгляд участі селянина у забезпеченні продовольством населення, у тому числі його вразливих верств (діти, молодь, люди похилого віку, жінки, внутрішньо переміщені особи, ветерани, люди з обмеженими можливостями, особи у закладах соціального забезпечення тощо).

У бюлетені «Право на достатнє харчування» детально викладено суть статті 15 Декларації «Про право на продовольство», сучасний контекст в Україні та живі історії селян, в яких викладено фактичну ситуацію з дотриманням цього права в Україні. Історії охоплюють три ключові сторони:

  • вразливість людей, що живуть у сільській місцевості, до неповноцінного харчування;
  • їхній внесок у вирішення проблеми продовольчого забезпечення;
  • опис зовнішньої допомоги (програми та заходи підтримки держави, громади, благодійних організацій тощо).

Бюлетень підготовлений Громадською організацією «Платформа знань – аграрний розвиток та сільські інновації» завдяки отриманому гранту від Програми «Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС)» в Україні у межах  фінансової підтримки Посольства Великої Британії. Програма реалізується Crown Agents у партнерстві з International Alert і у співпраці з Crown Agents in Ukraine. Зміст бюлетеня не обов’язково відображає погляди Посольства Великої Британії, погляди Crown Agents, International Alert та Crown Agents in Ukraine.

Всю інформацію про критерії, допустимі витрати та вимоги до заявників можна знайти на https://www.facebook.com/UASupportCSO.