Місія

Громадська організація «Платформа знань – аграрний розвиток та сільські інновації» об’єднує громадян на основі спільності інтересів для акумуляції знань, здобутих на основі власних науково-прикладних розробок, адаптованих до вітчизняних умов кращих моделей, напрацьованих світовою наукою та практикою, їх поширення для сприяння сталому економічному розвитку села і сільського господарства в Україні.

Основними завданнями організації є:

  • Сприяння становленню креативної економіки у сільських громадах, у тому числі ефективного сільськогосподарського виробництва; методичне забезпечення процесів сільського розвитку та створення системи розповсюдження інституційних, технологічних та соціальних інновацій в сільській місцевості.
  • Сприяння проведенню досліджень у сфері агропродовольчої економіки, соціології та екології, в тому числі органічного сільського господарства, та сприяння розвитку екологобезпечного господарювання у сільській місцевості та системи надання науково-освітніх і консультаційних послуг в агропродовольчому секторі для юридичних та фізичних осіб.
  • Сприяння проведенню досліджень в сфері сталого розвитку сільських територій та громад через гармонізацію існуючої соціо-економічної діяльності, а також забезпечення наукової підтримки ініціатив та проектів для сприяння сучасній організації сільських громад, і підтримки їхнього економічного та соціального розвитку через заходи, які фінансуються національними та міжнародними установами та проектами міжнародної технічної допомоги, а також фондами ЄС та інших донорів.
  • Сприяння диверсифікації економічної та соціальної діяльності сільських громад шляхом розробки проектів соціального втручання, проектів агро-туризму, «зеленої економіки», енергозбереження, використання альтернативних видів та джерел енергії, міждисциплінарних проектів.
  • Сприяння розвитку співпраці з міжнародними та зарубіжними науковими, урядовими та неурядовими організаціями, дослідними інститутами та центрами, освітніми закладами для акумуляції наукових здобутків та розробки на їх основі новітніх напрямів розвитку у соціоекономічний сфері, пошук та отримання міжнародної технічної допомоги, грантів тощо, залучення іноземних фахівців та консультантів для обміну досвідом, організація навчальних поїздок українських фахівців за кордон.
  • Сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих фахівців у сільському розвитку, організація навчання та розповсюдження знань та інформації. Популяризація ринкових інновацій та нових досягнень науки і нових технологій у сфері аграрних відносин.
  • Сприяння підвищенню обізнаності населення щодо нормативно-правового регулювання господарських відносин і реформування економіки в умовах європейської інтеграції та глобалізації, а також про можливості, права та обов’язки громадян, пов’язаних з цими відносинами.