Керівна рада

Бородіна Олена Миколаївна

Голова керівної ради

Професор Олена Бородіна, доктор економічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України. Основна сфера її інтересів – роль знань у політиці та у її реалізації.

1997-1998 р.р. пройшла підготовку в Інституті економічного розвитку Світового Банку за програмою «Проектний аналіз у сільському господарстві». Протягом року (2009) працювала в Університеті Вісконсін_Медісон США за Програмою економічний розвиток громад та сільський розвиток.

Професор Олена Бородіна керує відділом економіки і політики аграрних перетворень у провідній науковій установі Академії наук України «Інституті економіки та прогнозування», виконувала функції радника Віце-прем’єр міністра з питань розвитку сільських територій, депутатів Верховної Ради трьох скликань, низки проектів міжнародної технічної допомоги. Експерт ФАО у сфері формування сприятливого інституційного середовища аграрного і сільського розвитку та створення агропродовольчих ланцюгів для залучення дрібних ферм.

Після тривалих польових робіт в різних регіонах України в якості консультанта та керівника декількох міжнародних донорських проектів з реформування крупних сільськогосподарських підприємств та приватизації землі захистила докторську дисертацію, присвячену формуванню людського капіталу для аграрного розвитку. Під її науковим керівництвом виконано ряд міжнародних дослідницьких проектів, спрямованих на зміцнення багатосторонньої взаємодії сільськогосподарських і сільських інновацій.

Надає практичну консультаційну підтримку законодавцям, представникам органів влади, громадських та професійних об’єднань на селі; проводить навчальні тренінги для сімейних ферм та сільських лідерів. В якості консультанта вона придбала багаторічний досвід у проектних, програмних дослідженнях та у сфері оцінки політики. В даний час спеціалізується у сфері сільського розвитку, узгодженості політики, оцінки ендогенного потенціалу розвитку, з особливою увагою до сільського господарства, сімейних ферм та економіки сільських громад.

Прокопа Ігор Васильович

Член керівної ради

Професор Ігор Прокопа, доктор економічних наук, член-кореспондент НААН України.

Як головний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», відповідає за опрацювання наукових засад інституціонального і ресурсного забезпечення, формування організаційних і економічних механізмів сільського розвитку з урахуванням особливостей сільських територій України.

Основні напрямки наукової діяльності: соціально-економічний розвиток села; економічний механізм функціонування і розвитку сільської соціальної інфраструктури; відтворення сільського життєвого середовища; наукові і прикладні аспекти сільського розвитку.

Професор Ігор Прокопа тісно співпрацює з органами державної влади і управління, впродовж багатьох років здійснює наукове керівництво виконанням науково-дослідних робіт на їх замовлення. Наукові розробки реалізовані в Законах України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (1992 р.), «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» (2005 р.); Концепції Національної програми відродження села на 1995-2005 роки (1994 р.), Основних засадах розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року (2002 р.), Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року (2007 р.); проектах низки програмних документів щодо сільськогосподарського виробництва і соціального розвитку села України, інших нормативних і методичних документах, спрямованих на формування повноцінного життєвого середовища у сільському секторі суспільства та забезпечення сталого сільського розвитку.

Зінчук Тетяна Олексіївна

Член керівної ради

Професор Тетяна Зінчук, доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Житомирського національного агроекологічного університету.

06.2010 р. – учасниця проекту «Підтримка дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в аграрному секторі України, в реалізації програм розвитку сільського господарства і сільської місцевості з врахуванням досвіду Польщі та Євросоюзу», республіка Польща. 07.2007 р. – стажування у фермерських господарствах Франції. 10.2006 р. – учасниця проекту “Нові завдання перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України – обмін досвідом” на тему: “Планування розвитку сільських територій”, Республіка Польща.

З 2004 р. досліджує процеси європейської інтеграції в аграрному секторі економіки України. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: “Євроінтеграційні перспективи аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика”. Лектор провідних навчальних дисциплін: “Міжнародні економічні відносини”, “Інтеграційна економіка”, “Глобальна економіка”. Автор і співавтор більш, ніж 100 наукових праць, тез міжнародних конференцій та монографій.

Під її науковим керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації, здійснює керівництво докторантами та аспірантами.

Активний провідник ідей євроінтеграції на громадському рівні, виступає з курсом лекцій з проблем адаптації України до системи європейських цінностей на міському телебаченні. Здійснювала функції модератора при проведенні свята “День Європи в Україні”. Активно розповсюджує знання з євроінтеграції через засоби масової інформації, є організатором та активним учасником міжнародних конференцій, круглих столів, веб-конференцій з євроінтеграційних перспектив аграрного сектору.

Лопатинський Юрій Михайлович

Член керівної ради

Професор Юрій Лопатинський, доктор економічних наук. Основна сфера наукових інтересів – дослідження інституційної трансформації економічних систем, зокрема – стосовно аграрного сектора національної економіки.

Професор Юрій Лопатинський завідує кафедрою економіки підприємства та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ). У 2008-2013 роках працював на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків зазначеного університету.

Докторську дисертацію захистив у 2007 році, вона присвячена дослідженням у сфері інституційної трансформації аграрного сектора національної економіки. Під його науковим керівництвом захищено 4 дисертації на здобуття наукового степеня кандидата економічних наук. Автор багатьох наукових публікацій. Заступник голови Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій.

Приймав участь у ряді міжнародних проектів, спрямованих на удосконалення системи освіти в Україні. Виступав координатором від ЧНУ у проекті ТЕМПУС «Розбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентнісного підходу в Вірменії, Грузії та Україні» (516613-TEMPUS-1-2011-1-BE-TEMPUS-JPHES) у 2011-2015 рр. Приймає участь у проекті ТЕМПУС «Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах Східного партнерства через культурні та структурні перетворення» (544125-TEMPUS-2013-AM-TEMPUS-SMGR) у 2013-2017 рр.

Кафедра під його керівництвом співпрацює з навчальними закладами Польщі, Румунії, Німеччини та ін.

Здійснює практичну консультаційну діяльність у рамках функціонування Центру співпраці з підприємствами ЧНУ.

У даний час спеціалізується у сфері питань сталого аграрного розвитку з урахуванням дії детермінант недосконалості інституційного середовища національної економічної системи.

Стрижак Микола Іванович

Член керівної ради

Стрижак Микола Іванович, віце-президент Асоціації фермерів та приватних землевласників з 1997 року. Освіта вища – Литовська сільськогосподарська академія, м. Каунас. Фундатор фермерського руху у центральному регіоні України. у 1993 році створив у Кіровоградській області одне з перших фермерських господарств “Соджюс” (Садиба), де працював до 2002 року. В 1999 році підвищував професійну кваліфікацію у сфері функціонування ринкової економіки в м. Остендер, Бельгія.

Закінчив Київський інститут політології, отримав фах політолога, спеціаліста по роботі в органах місцевого самоврядування. В 2002 році був обраний головою Знам’янської районної ради, Кіровоградської обл., обіймав цю посаду до 2006 року. Депутат трьох скликань Знам’янської районної ради .

З 2007 по 2014 роки працював І-м заступником та Генеральним директором Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Васильєв Володимир Павлович

Член керівної ради

Васильєв Володимир Павлович, голова правління Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні з 1996 року, головний редактор  науково-популярного журналу “Туризм сільський зелений”.

Має значній досвід у керівництві проектами з розбудови сільського зеленого туризму в Україні та експертній роботі з виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ, реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі, реалізації Угоди про асоціацію з ЄС в частині розвитку сільського зеленого туризму.

З 2009 р. – керівник Школи сільського зеленого туризму при Національному університеті біоресурсів і природокористування України

2002-2009 рр. – укладач 16-ти випусків науково-практичного посібника «Порадник організатору та власнику садиби»

2003 та 2005 рр. – учасник Першого та Другого європейського Конгресу із сільського туризму (Іспанія, Україна)

2003-2007 рр. – автор посібників з питань організації сільського зеленого туризму: «Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності», «Сільський зелений туризм; Програм навчання, курсів лекцій, методичних рекомендації» та ін. матеріалів для навчання у сфері сільського зеленого туризму.

2005-2015 рр. – член Ради з питань гуманітарної політики та Ради з питань розвитку сільських територій при Президентові України, член міжвідомчої Ради з питань інвестицій в аграрний сектор та Ради з питань розвитку сільських територій при Кабінеті Міністрів України, член Ради з питань розвитку туризму та курортів при Державній службі туризму і курортів, член Координаційної ради з питань туризму при КМ України.