Команда

Риковська Оксана

Керівник проектів

Оксана Риковська, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Сфера її наукових інтересів охоплює широкий спектр проблем сільського розвитку: людський капітал; нематеріальні ресурси адаптації населення; диверсифікація зайнятості сільського населення; інституціалізація системи дорослих в сільській місцевості, подолання сільської бідності і підвищення доходів селян; механізми удосконалення систем життєзабезпечення в сільській місцевості тощо.

Працює у відділі економіки і політики аграрних перетворень. Має досвід роботи у державних організаціях, приватних компаніях, Державному казначействі України.

Приймала участь у багатьох заходах з підвищення кваліфікації, зокрема: у вересні 2005 р. пройшла стажування на практичному семінарі “Обмін досвідом у сфері сільськогосподарського дорадництва та його вплив на розвиток сільського господарства і підприємництва в сільській місцевості” (м. Гданськ, Польща), у вересні 2010 р. успішно опанувала теоретичні курси «Економіка виробництва», “Аналіз попиту та пропозиції у конкурентних ринкових економіках”, (Університет ім. Мартіна Лютера і Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в Центральній і Східній Європі (Німеччина), листопад-грудень 2011 р. приймала участь у навчальному тренінгу для поглиблення можливостей та навичок роботи з програмним забезпеченням GRCP-Workspace для проведення комплексного просторового аналізу, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів (SOW-VU, Нідерланди, м. Амстердам).

Віктор Яровий (керівник проектів), кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Сфера інтересів включає широкий спектр проблем зі спеціалізацією на земельних відносинах в аграрному секторі, інституціональних трансформаціях, методології обробки великих масивів соціально-економічних даних з питань аграрного і сільського розвитку.

Працює у відділі економіки і політики аграрних перетворень в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену соціально-економічним аспектам орендних відносин в сільському господарстві. Учасник програми літньої школи YSSP-2006 у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (Австрія). У 2007-2008 рр. працював у Центрі світових продовольчих досліджень при Вільному університеті Амстердама (Нідерланди).

Бере активну участь у підготовці для органів влади аналітичних матеріалів щодо аграрного і сільського розвитку. Учасник багатьох семінарів, навчальних програм та проектів, що реалізовувалися за участі наукових та освітніх інституцій за кордоном та в Україні, у тому числі й з питань регіонального і місцевого розвитку, ринку сільськогосподарських земель, моделювання соціально-економічних процесів.

Михайленко Оксана

Керівник проектів

Оксана Михайленко, кандидат економічних наук.

Обіймає посаду старшого наукового співробітника відділу економіки і політики аграрних перетворень, Інститут економіки та прогнозування НАН України.

В сферу її наукових інтересів входить розвиток місцевого самоврядування в сільській місцевості, активізація участі сільських громад у соціально-економічному розвитку територій, підвищення стандартів життя селян, удосконалення систем їх життєзабезпечення.
Підвищувала кваліфікаційний рівень на семінарі у рамках реалізації польсько-українського проекту «Нові виклики перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України: обмін досвідом» за напрямом «Планування розвитку сільських територій» (жовтень − листопад 2006 р., Старе Поле, Польща) та на навчальному тренінгу щодо поглиблення можливостей і навичок роботи з програмним забезпеченням GRCP-Workspace для проведення комплексного просторового аналізу (лютий − березень 2008 р., SOW-VU, м. Амстердам, Нідерланди).

Керівник проектів

Михайло Ксенофонтов, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, Інститут економіки та прогнозування НАН України.

Основна сфера інтересів – управління розвитком агропромислового виробництва та сільських територій, зокрема з позицій забезпечення сталого розвитку в контексті децентралізації влади, євроінтеграції та розвитку міжгосподарського і громадського управління.

Тісно співпрацює з органами державної влади, місцевого самоврядування, господарськими формуваннями. Має досвід керівництва дослідницькими проектами, зокрема 4 проєктами з удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування державних підприємств в системі Держкомлісгоспу (2007 р.), 1 проєктом Мінагрополітики з програмування соціально-економічного розвитку сільських громад і територій (2009 р.). У складі авторських колективів брав участь у виконанні вітчизняних та зарубіжних проєктів та програм, зокрема у проєкті-стажуванні у Республіці Польща з питань розвитку сільських територій (2006 р.), у  розробці «Комплексної  програми економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018-2020 роки» (2018 р.).

Має багаторічний досвід викладання у Вищих навчальних закладах дисциплін з економіки та управління.

По профілю своєї роботи регулярно приймає участь у розробці пропозицій та здійсненні експертизи проєктів вітчизняних нормативно-правових актів та програмних документів.

Має досвід співпраці з виробниками різних організаційно-правових форм господарювання. Є сертифікованим дорадником. Від Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб брав участь у виконанні міжнародних проєктів з організації інформаційних та освітніх компаній (2017 р.) та організації Української мережі демонстраційних ферм (2021 р.).