Адміністрація

Фраєр Олексій

Голова організації

Олексій Фраєр, кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Сфера наукових інтересів охоплює дослідження процесів сталого та інклюзивного розвитку у сільському господарстві, зокрема пошуку раціональних підходів до забезпечення сталого розвитку, що мають мультиплікативний ефект, одночасно впливаючи на економічні, соціальні і екологічні чинники розвитку; вивчення та аналіз європейської аграрної політики та програм для забезпечення сталого розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні; оцінка корпоративного впливу у сільському господарстві; аналіз інституційних особливостей становлення та розвитку селянсько-фермерського укладу в Україні.

Публікації:

Оцінка втрат України від воєнного вторгнення рф: макроекономічний вимір / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, О.В. Фраєр та ін. Економіка і прогнозування. 2022. № 1. С. 8-51.

Фраєр О.В., Яровий В.Д. Світовий досвід і перспективи запровадження солідарного сільського господарства в Україні / О.В. Фраєр, В.Д. Яровий // Український соціум. – 2019. – №4. – С. 84 – 98.

Фраєр О.В. Перехід сільського господарства України на засади сталого розвитку / О.В. Фраєр // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. – 237 с.

Фраєр О.В. Удосконалення земельних відносин для забезпечення сільського розвитку: досвід країни ЄС / О.В. Фраєр // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2015. – № 5. – С. 177–181.

Fraier, O. (2011) “Agricultural production intensification in Ukraine: Decision support of agricultural policies based on assessment of ecological and social impacts in rural areas” IIASA YSSP workshop, 34 p.

Загальна кількість публікацій – 42

Олексій Фраєр систематично підвищує рівень кваліфікації: навчальні семінари «Економіка виробництва» та «Аналіз пропозиції продукції та попиту на фактори виробництва на конкурентних ринках» (Університет ім. Мартіна Лютера Галле-Віттенберга, Німеччина), «Літня школа для молодих вчених YSSP 2011» (Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія)); навчальний курс «Консолідація земель і землеустрій» (проект Twinning «Допомога у розвитку відкритого і прозорого ринку сільськогосподарських земель в Україні»); XXV конференція економістів-аграрників. Інститут аграрного і сільського розвитку, Польська академія наук, Варшава, Польща, 2021 та ін.