26 Кві

Визначено “HOT-11” питань розвитку аграрної сфери у період після 2015 року

Провідні світові організації, включаючи неурядові громадські організації, наукові установи та ін., визначили 100 найгарячіших питань, на які потрібно знайти відповідь для забезпечення виконання цілей сталого розвитку (Sustainable Development Goals). До дев’яти згрупованих тематичних груп включено й блок питань, пов’язаних із забезпеченням продовольчої безпеки та сталим землекористуванням у сільському господарстві.

«Hot-11» питань блоку «Продовольча безпека та землекористування у сільському господарстві»:

 1. Які інвестиційні механізми сприяють посиленню (закріпленню) земельних прав сільських жителів та диверсифікації продовольчих систем?
 2. Які найбільш перспективні технологічні інновації у сільському господарстві та методи їх поширення та реалізації?
 3. За яких умов підвищення безпеки землекористування сприяє більш ефективному, справедливому й сталому використанню ресурсів?
 4. Яким чином можна ефективно поширити успішні агроекологічні практики ведення сільського господарства з метою задоволення місцевих та глобальних продовольчих потреб?
 5. Яким чином стимулювати міжнародну торгівлю для утворення сприятливих умов розвитку більш стійких та доступних продовольчих систем?
 6. Яким чином максимізувати прямий та опосередкований вплив розвитку аграрної діяльності в агломераціях  для підвищення їх продовольчої безпеки та стійкості?
 7. Які інновації, впроваджені у дрібних сільськогосподарських господарствах, можуть бути успішно імплементовані у великих, і навпаки?
 8. За яких умов підвищення продуктивності дрібних агровиробників є більш ефективним для скороченні бідності, ніж розширення великого комерційно орієнтованого сільського господарства?
 9. Які найбільш ефективні підходи підвищення продуктивності й доходів дрібних агровиробників?
 10. Які уроки можна почерпнути з найбільш успішних прикладів ведення великомасштабного сільськогосподарського виробництва з метою стимулювання розвитку більш стійких форм господарювання?
 11. Як найкраще управляти земельними ресурсами з метою забезпечення гендерної рівності? (джерело)

Зі змісту цих питань стає зрозумілим, що у найближчому майбутньому наука та практика мають знайти дієві шляхи розв’язання проблеми нерівномірного розподілу доходів між дрібними та великими агровиробниками за рахунок поширення інноваційних рішень, що ефективно впроваджуються у кожному з них. При цьому, індикатором успішності таких рішень буде підвищення глобальної продовольчої безпеки та сталість природних екосистем. Методологічні підвалини можливого вирішення цих питань вже розробляються світовою наукою у теорії інклюзивного розвитку (“inclusive development”).