04 Кві

УКРАЇНА ПІДТРИМАЛА МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЗА ПРАВА СЕЛЯН

Спільне фото учасників конференціїГО «Платформа знань – аграрний розвиток та сільські інновації» у складі Української мережі сільського розвитку спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України, з української сторони, та Європейським координатором Via Campesina, зі сторони світової спільноти, 27 березня 2018 року провели міжнародну конференцію «На шляху до Декларації ООН про права селян та інших людей, які проживають у сільській місцевості». В рамках конференції відбулось громадське обговорення основних положень проекту Декларації й необхідності її підтримки Україною на офіційному рівні.

У роботі конференції взяли участь широке коло зацікавлених осіб, в тому числі представники профільного міністерства (Мінагрополітики України), фермери й сільські підприємці, представники органів місцевого самоврядування, науки й освіти, громадських організацій та преси – вцілому майже 70 осіб.

Про головне

Директор Інституту економіки та прогнозування В.Геєць та Європейський координатор Via Campesina Ramona Duminicioiu

Валерій Геєць & Ramona Duminicioiu

Незважаючи на багаторічні зусилля міжнародної спільноти, сьогодні у світі налічується понад 800 млн осіб, які страждають від недоїдання та голоду, в той час як транснаціональні компанії та агрохолдинги отримують мільйонні прибутки.  Як зазначила представник Європейського координатора Via Campesina пані Ramona Duminicioiu, роль селян у світі несправедливо недооцінюється: в той час як на міжнародній арені торгівельні потоки контролюють переважно глобальні транснаціональні компанії, 70% продовольства виробляють саме дрібні фермери та селяни. Про це також наголосила у своєму звернені спеціальний доповідач з питань прав на продовольство Ради з прав людини ООН Hilal Elver. Несправедливість розподілу вигід у сфері виробництва й постачання продовольства стали причинами започаткування понад 15 років тому в Латинській Америці руху за права селян (Via Campesina), який сьогодні розширив свої кордони й налічує понад 200 млн членів по всьому світу. У результаті колективних зусиль були сформульовані фундаментальні права селян та сільських жителів, визначена відповідальність держав за їх дотриманням й викладені у формі Декларації, яка винесена на рівень Організації Об’єднаних Націй.  Про деякі аспекти процесу розроблення проекту Декларації у своїй доповіді розповіла Natalia Pacheco, радник Постійного Представництва Багатонаціональної Держави Болівії в Женеві.

радник Постійного Представництва Багатонаціональної Держави Болівії в Женеві Natalia Pacheco

Natalia Pacheco

Крім того, вона відмітила, що цього процесу поступово приєднуються й розвинені країни, такі як Швейцарія, де здавалося б проблем з дотриманням прав селян та сільських жителів не існує. Підтримали наміри України щодо підтримки проекту Декларації й інші іноземні гості – Sylvia Kay й Astrid Bouchedor.

Голова координаційної ради УМСР Олена Бородіна

Олена Бородіна

 В Україні місію щодо поширення інформації та закликів на підтримку проекту Декларації взяли на себе лідери Української мережі сільського розвитку (УМСР). Як заявила Голова її координаційної ради пані Олена Бородіна, Мінагрополітики позитивно відповіло на лист УМСР щодо підтримки проекту Декларації.

Під час конференції (програма) її учасники обговорювали й аргументували необхідність підтримки проекту Декларації Україною, зосередивши свою увагу на ключових правах селян та сільських жителів, які викладені в ній:

  • право на продовольство та продовольчий суверенітет;
  • право на землю та інші природні ресурси;
  • колективні права;
  • право на соціальну безпеку, дохід і засоби існування;
  • право на насіння і біорізноманіття.
Директор ГО "ПЗ-АРСІ"

Сергій Киризюк

Сьогодні Україна міцно закріпилася серед виробників-лідерів агропродовольства, але основні зрушення мають місце переважно у рослинницькій сфері. Проте суттєве нарощування валового виробництва й обсягів експорту не стало гарантом підвищення доходів агровиробників й продовольчої безпеки українців. Навпаки, внаслідок економічної кризи рівень споживання продовольства в Україні знизився. При чому, саме найменші агровиробники – особисті селянські господарства, продовжують робити значний внесок у гарантування продбезпеки країни. Проте в системі аграрної політики для їх підтримки застосовувались лише поодинокі заходи, тоді як основний ресурс дістається корпоративним виробникам. Змінити ставлення до селян та дрібних виробників можна шляхом впровадження норм Декларації. Україна не єдина у Європі у своєму роді, тому має виступи єдиним фронтом у складі країн Східної й Центральної Європи, про що наголосив Сергій Киризюк.  Надія й перспективи розвитку дрібних агровиробників в Україні ще залишились, оскільки більше половини власників опитаних сільських домогосподарств вважають, що їх діти могли б продовжити їх діяльність у майбутньому. Пані Ольга Балакірєва, яка представила результати дослідження, виконаного за підтримки ФАО, щодо моніторингу ефективності програм державної підтримки для розвитку малого агровиробництва, наголосила на тому, що такі високі очікування були мало прогнозованими навіть для неї.

Як і очікувалося, найгарячіше обговорення стосувалося дотримання прав на землю в Україні. Гостроту цього питання забезпечили доповідачі, які відчувають її у повсякденному житті – Катерина Онопрієнко, Надія Котенко, Лариса Шкарпетова та ін. Основний меседж їх виступів був спрямований на необхідності підтримки захисту прав селян та сільських громад на землю, адже досить часто їм доводиться вступати у боротьбу з сильними корпоративними агрохолдингами. Проте перемоги у цій боротьбі на рахунку селян вже є, про що з гордістю засвідчила К. Онопрієнко.

Від об’єднання зусиль селян, сільських жителів й місцевої влади, яка хоч і не завжди стає на сторону перших з них, все ж зацікавлена у відстоюванні їх колективних прав, які у Декларації трактуються як право сільських спільнот на доступ, ефективне використання та управління місцевими ресурсами в інтересах сільських жителів, оскільки більшість з цих ресурсів призначено для задоволення колективних потреб. Питання захисту колективних прав в Україні актуалізується в контексті продовження реалізації реформи децентралізації влади й необхідності захисту прав усіх об’єднаних громад, використовуючи позитивний досвід деяких країн ЄС, що відмітила у своєму виступі Ольга Попова. Успішність децентралізації влади має оцінюватись покращенням інфраструктури та створенням нових можливостей отримання доходів для сільських жителів. Адже саме селяни (самозайняті в ОСГ) нині в Україні належать до найбільш вразливих з економічної та соціальної точок зору категорій громадян, незважаючи на свій вклад у забезпечення продовольчої безпеки країни, збереження біорізноманіття та сільського укладу життя. Зволікання із вирішенням цієї проблеми посилюватиме й без того високі ризики міграції сільського населення, яке набуло неймовірних масштабів після отримання безвізового режиму з ЄС. Як зазначила Оксана Риковська, хоча в результаті активізації міграційних процесів суттєво виросли надходження валюти в країну від заробітчан, проте ці ресурси дуже опосередковано впливають на соціо-економічний розвиток сільських громад. Й поки українські селяни заробляють закордоном собі на прожиття, їх традиційне сільське середовище змінюється, втрачаючи свою природну цінність. За словами Володимира Чайки нині залишилось менше 1/3 природного біорізноманіття. Хоча в Україні є окремі спроби зберегти нашу біологічну спадщину, як то діяльність ГО «Насіннєва скарбниця України», яку на конференції представляла пані Тетяни Ситник, проте цих зусиль явно замало. Одним з напрямом збереження сільського способу життя й біорізноманіття може бути сільський туризм. Досвід пана Сергія Карпачова підтверджує, що можливості для його розвитку є не лише в привабливих курортних регіонах (як Карпати чи Чорноморське узбережжя), а й на менш привабливих на перший погляд сільських територіях. Проте такі ініціативи важко реалізовувати у вітчизняному інституційному середовищі.

Підсумки конфренції

Результатом роботи конференції стало узгодження спільних позицій усіх присутніх у формі Резолюції. Від імені членів конференції Голова координаційної ради УМСР О.Бородіна та Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України М.Стрижак звернулася до Прем’єр-міністра України В.Гройсмана з проханням (лист-звернення) підтримати проект Декларації.

Продовження процесу підтримки Декларації

В даний час проект Декларації проходить обговорення у спеціально створеній для цього Міжурядовій робочій групі відкритого складу (OEiWG), що є частиною Ради ООН з прав людини у Женеві. У квітні 2018 р. має відбутися сесія OEiWG, де намічено узгодити остаточну редакцію проекту Декларації. Передбачається, що прийняття Декларації сприятиме створенню міжнародно-правових актів, які допоможуть захисту прав селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості, а також приверне увагу до таких проблем, як дискримінація цієї категорії населення. Україна разом з іншими східноєвропейськими країнами, об’єднані спільними проблемами селян та сільських жителів, мають можливість разом виступити на підтримку прийняття Декларації, захистивши права тих, хто творить нашу історію та є основою сталого розвитку (фотозвіт).