06 Гру

Посібник «Декларація ООН про захист прав селян: популярний виклад та коментарі»

Підтримуючи глобальний рух за права селян та виступаючи за популяризацію ідей, викладених у Декларації ООН про захист прав селян, українські експерти підготували  посібник «Декларація ООН про захист прав селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості: популярний виклад та коментарі». Основною метою розробки є поширення інформації про Декларацію ООН та підвищення обізнаності селян, як найбільш уразливих верств населення, про їхні права та можливості захисту на національному рівні. Посібник призначений для сільського населення та малих фермерів, представників органів влади, наукових і освітніх кіл та інших зацікавлених осіб.

Нині селяни та фермери в Україні відіграють важливу роль у різних сферах суспільного життя. Вони роблять суттєвий внесок у посилення продовольчої безпеки на місцевому рівні, продукуючи значну частину різноманітних продуктів харчування та застосовуючи переважно агроекологічні підходи у виробництві. Серед інших важливих аспектів можна виділити створення робочих місць для себе та членів своїх сімей, підтримка біорізноманіття, зміцнення соціокультурної ідентичності, збереження харчових традицій тощо. Разом з тим, права та інтереси селян залишаються уразливими, і саме тому посібник спрямований на надання практичних рекомендацій для відстоювання їхніх прав.

У Посібнику представлена інформація про становлення та міжнародне поширення Декларації ООН, а також викладені окремі статті документу з поясненнями та обґрунтуваннями; запропоновані шляхи імплементації Декларації через впровадження стратегій розвитку на різних рівнях співпраці держав, організацій, громадянського суспільства і селянських рухів. Цей посібник становить важливий крок у зміцненні прав селян та сприяє сталому розвитку сільських територій.

Підготовка посібника здійснювалася в рамках реалізації проєкту «Права селян та продовольчий суверенітет» завдяки отриманому гранту від програми Підтримка організацій громадянського суспільства в Україні у межах фінансової підтримки British Embassy Kyiv. Програма реалізується Crown Agents у партнерстві з International Alert і у співпраці з Crown Agents in Ukraine.