Адміністрація

Киризюк Сергій

Виконавчий директор

Сергій Киризюк, кандидат економічних наук.

Основи управлінської роботи Сергій Киризюк освоював під час навчання в Агроекологічному університеті за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД». Практичний досвід координації роботи здобував у ході виконання спільного проекту з Центром світових продовольчих досліджень (SOW-VU, Нідерланди). Наразі Сергій відповідає за організацію діяльності однієї з робочих груп (яка працює над моделюванням збалансованого розвитку агросфери в умовах глобальних кліматичних змін) в спільному проекті Президії НАН України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія).

Сфера наукових інтересів включає, головним чином, аграрну економіку та інноваційні напрями розвитку сільських територій (диверсифікація сільської економіки, розвиток креативної сільської економіки та ін.), дослідженням яких він займається в Інституті економіки та прогнозування НАН України (ІЕП НАНУ) на посаді старшого наукового співробітника. Свої дослідницькі можливості Сергій Киризюк покращував у сфері математичних методів аналізу інформації та методів прогнозування (у Науковому центрі прикладної інформатики (Україна) та у SOW-VU), методів моделювання та просторового аналізу (у IIASA), аграрної економіки (спільна програма ІЕП НАНУ з Університетом ім. Мартіна Лютера Галле-Віттенберга, Німеччина) тощо.

Риковська Оксана

Фінансовий директор

Оксана Риковська, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Сфера її наукових інтересів охоплює широкий спектр проблем сільського розвитку: людський капітал; нематеріальні ресурси адаптації населення; диверсифікація зайнятості сільського населення; інституціалізація системи дорослих в сільській місцевості, подолання сільської бідності і підвищення доходів селян; механізми удосконалення систем життєзабезпечення в сільській місцевості тощо.

Працює у відділі економіки і політики аграрних перетворень. Має досвід роботи у державних організаціях, приватних компаніях, Державному казначействі України.

Приймала участь у багатьох заходах з підвищення кваліфікації, зокрема: у вересні 2005 р. пройшла стажування на практичному семінарі “Обмін досвідом у сфері сільськогосподарського дорадництва та його вплив на розвиток сільського господарства і підприємництва в сільській місцевості” (м. Гданськ, Польща), у вересні 2010 р. успішно опанувала теоретичні курси «Економіка виробництва», “Аналіз попиту та пропозиції у конкурентних ринкових економіках”, (Університет ім. Мартіна Лютера і Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в Центральній і Східній Європі (Німеччина), листопад-грудень 2011 р. приймала участь у навчальному тренінгу для поглиблення можливостей та навичок роботи з програмним забезпеченням GRCP-Workspace для проведення комплексного просторового аналізу, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів (SOW-VU, Нідерланди, м. Амстердам).