Команда

Попова Ольга Леонтіївна

Керівник проектів

Професор Ольга Попова, доктор економічних наук.

Основна сфера інтересів – засади і механізми сталого економіко- соціально-екологічного розвитку агросфери, гармонізація аграрного і сільського розвитку, екологічна безпека і належна практика ведення сільського господарства, реформування органів місцевого самоврядування.

Професор Ольга Попова працює на посаді головного наукового співробітника у відділі економіки і політики аграрних перетворень провідної наукової установи Національної академії наук України «Інститут економіки та прогнозування». Захистила докторську дисертацію за тематикою формування механізму сталого розвитку аграрної сфери.

У складі авторських колективів брала участь у виконанні ряду дослідницьких проектів, у тому числі міжнародних, із розв’язання проблем сучасного сільського господарства і сільського розвитку. Була учасницею ряду проектів-стажувань у Республіці Польща (за тематикою екологічного сільського господарства, сільського розвитку) і Ізраїлі (підприємництво).

Подає зауваження і пропозиції до проектів документів та інші аналітичні матеріали для органів влади.

Має багаторічний стаж викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Проводить семінари-навчання для представників органів місцевого самоврядування у системі підвищення кваліфікації, консультує їх та сільськогосподарських виробників з різних питань господарювання, соціально-економічного розвитку сільських громад, реформування місцевого самоврядування.

Віктор Яровий (керівник проектів), кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Сфера інтересів включає широкий спектр проблем зі спеціалізацією на земельних відносинах в аграрному секторі, інституціональних трансформаціях, методології обробки великих масивів соціально-економічних даних з питань аграрного і сільського розвитку.

Працює у відділі економіки і політики аграрних перетворень в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену соціально-економічним аспектам орендних відносин в сільському господарстві. Учасник програми літньої школи YSSP-2006 у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (Австрія). У 2007-2008 рр. працював у Центрі світових продовольчих досліджень при Вільному університеті Амстердама (Нідерланди).

Бере активну участь у підготовці для органів влади аналітичних матеріалів щодо аграрного і сільського розвитку. Учасник багатьох семінарів, навчальних програм та проектів, що реалізовувалися за участі наукових та освітніх інституцій за кордоном та в Україні, у тому числі й з питань регіонального і місцевого розвитку, ринку сільськогосподарських земель, моделювання соціально-економічних процесів.

Михайленко Оксана

Керівник проектів

Оксана Михайленко, кандидат економічних наук.

Обіймає посаду старшого наукового співробітника відділу економіки і політики аграрних перетворень Інститут економіки та прогнозування НАН України.

В сферу її наукових інтересів входить розвиток місцевого самоврядування в сільській місцевості, активізація участі сільських громад у соціально-економічному розвитку територій, підвищення стандартів життя селян, удосконалення систем їх життєзабезпечення.
Підвищувала кваліфікаційний рівень на семінарі у рамках реалізації польсько-українського проекту «Нові виклики перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України: обмін досвідом» за напрямом «Планування розвитку сільських територій» (жовтень − листопад 2006 р., Старе Поле, Польща) та на навчальному тренінгу щодо поглиблення можливостей і навичок роботи з програмним забезпеченням GRCP-Workspace для проведення комплексного просторового аналізу (лютий − березень 2008 р., SOW-VU, м. Амстердам, Нідерланди).

Керівник проектів

Михайло Ксенофонтов, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Основна сфера інтересів – управління розвитком агропромислового виробництва та сільських територій, зокрема з позицій забезпечення сталого розвитку в контексті децентралізації влади, євроінтеграції та розвитку міжгосподарського і громадського управління.

Тісно співпрацює з органами державної влади, місцевого самоврядування, господарськими формуваннями. Має досвід керівництва дослідницькими проектами, зокрема 4 проєктами з удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування державних підприємств в системі Держкомлісгоспу (2007 р.), 1 проєктом Мінагрополітики з програмування соціально-економічного розвитку сільських громад і територій (2009 р.). У складі авторських колективів брав участь у виконанні вітчизняних та зарубіжних проєктів та програм, зокрема у проєкті-стажуванні у Республіці Польща з питань розвитку сільських територій (2006 р.), у  розробці «Комплексної  програми економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018-2020 роки» (2018 р.).

Має багаторічний досвід викладання у Вищих навчальних закладах дисциплін з економіки та управління.

По профілю своєї роботи регулярно приймає участь у розробці пропозицій та здійсненні експертизи проєктів вітчизняних нормативно-правових актів та програмних документів.

Має досвід співпраці з виробниками різних організаційно-правових форм господарювання. Є сертифікованим дорадником. Від Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб брав участь у виконанні міжнародних проєктів з організації інформаційних та освітніх компаній (2017 р.) та організації Української мережі демонстраційних ферм (2021 р.).

Фраєр Олексій

Керівник проектів

Олексій Фраєр, кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Сфера наукових інтересів охоплює дослідження процесів сталого та інклюзивного розвитку у сільському господарстві, зокрема пошуку раціональних підходів до забезпечення сталого розвитку, що мають мультиплікативний ефект, одночасно впливаючи на економічні, соціальні і екологічні чинники розвитку, дослідження інституційних особливостей розвитку земельних відносин в Україні, аналіз процесів землекористування в сільському господарстві України та оцінка впливу на сільський розвиток.

Систематично підвищує рівень кваліфікації: навчальні семінари «Економіка виробництва» та «Аналіз пропозиції продукції та попиту на фактори виробництва на конкурентних ринках» (Університет ім. Мартіна Лютера Галле-Віттенберга, Німеччина), «Літня школа для молодих вчених YSSP 2011» (Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія)); навчальний курс «Консолідація земель і землеустрій» (проект Twinning «Допомога у розвитку відкритого і прозорого ринку сільськогосподарських земель в Україні») та ін.