Команда

Керівники проектів

Прокопа Ігор Васильович

Керівник проектів

Професор Ігор Прокопа, доктор економічних наук, член-кореспондент НААН України.

Як головний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», відповідає за опрацювання наукових засад інституціонального і ресурсного забезпечення, формування організаційних і економічних механізмів сільського розвитку з урахуванням особливостей сільських територій України.

Основні напрямки наукової діяльності: соціально-економічний розвиток села; економічний механізм функціонування і розвитку сільської соціальної інфраструктури; відтворення сільського життєвого середовища; наукові і прикладні аспекти сільського розвитку.

Професор Ігор Прокопа тісно співпрацює з органами державної влади і управління, впродовж багатьох років здійснює наукове керівництво виконанням науково-дослідних робіт на їх замовлення. Наукові розробки реалізовані в Законах України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (1992 р.), «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» (2005 р.); Концепції Національної програми відродження села на 1995-2005 роки (1994 р.), Основних засадах розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року (2002 р.), Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року (2007 р.); проектах низки програмних документів щодо сільськогосподарського виробництва і соціального розвитку села України, інших нормативних і методичних документах, спрямованих на формування повноцінного життєвого середовища у сільському секторі суспільства та забезпечення сталого сільського розвитку.

Попова Ольга Леонтіївна

Керівник проектів

Професор Ольга Попова, доктор економічних наук.

Основна сфера інтересів – засади і механізми сталого економіко- соціально-екологічного розвитку агросфери, гармонізація аграрного і сільського розвитку, екологічна безпека і належна практика ведення сільського господарства, реформування органів місцевого самоврядування.

Професор Ольга Попова працює на посаді головного наукового співробітника у відділі економіки і політики аграрних перетворень провідної наукової установи Національної академії наук України «Інститут економіки та прогнозування». Захистила докторську дисертацію за тематикою формування механізму сталого розвитку аграрної сфери.

У складі авторських колективів брала участь у виконанні ряду дослідницьких проектів, у тому числі міжнародних, із розв’язання проблем сучасного сільського господарства і сільського розвитку. Була учасницею ряду проектів-стажувань у Республіці Польща (за тематикою екологічного сільського господарства, сільського розвитку) і Ізраїлі (підприємництво).

Подає зауваження і пропозиції до проектів документів та інші аналітичні матеріали для органів влади.

Має багаторічний стаж викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Проводить семінари-навчання для представників органів місцевого самоврядування у системі підвищення кваліфікації, консультує їх та сільськогосподарських виробників з різних питань господарювання, соціально-економічного розвитку сільських громад, реформування місцевого самоврядування.

Віктор Яровий (керівник проектів), кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Сфера інтересів включає широкий спектр проблем зі спеціалізацією на земельних відносинах в аграрному секторі, інституціональних трансформаціях, методології обробки великих масивів соціально-економічних даних з питань аграрного і сільського розвитку.

Працює у відділі економіки і політики аграрних перетворень в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену соціально-економічним аспектам орендних відносин в сільському господарстві. Учасник програми літньої школи YSSP-2006 у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (Австрія). У 2007-2008 рр. працював у Центрі світових продовольчих досліджень при Вільному університеті Амстердама (Нідерланди).

Бере активну участь у підготовці для органів влади аналітичних матеріалів щодо аграрного і сільського розвитку. Учасник багатьох семінарів, навчальних програм та проектів, що реалізовувалися за участі наукових та освітніх інституцій за кордоном та в Україні, у тому числі й з питань регіонального і місцевого розвитку, ринку сільськогосподарських земель, моделювання соціально-економічних процесів.

Михайленко Оксана

Керівник проектів

Оксана Михайленко, кандидат економічних наук.

Обіймає посаду старшого наукового співробітника відділу економіки і політики аграрних перетворень Інститут економіки та прогнозування НАН України.

В сферу її наукових інтересів входить розвиток місцевого самоврядування в сільській місцевості, активізація участі сільських громад у соціально-економічному розвитку територій, підвищення стандартів життя селян, удосконалення систем їх життєзабезпечення.

Підвищувала кваліфікаційний рівень на семінарі у рамках реалізації польсько-українського проекту «Нові виклики перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України: обмін досвідом» за напрямом «Планування розвитку сільських територій» (жовтень − листопад 2006 р., Старе Поле, Польща) та на навчальному тренінгу щодо поглиблення можливостей і навичок роботи з програмним забезпеченням GRCP-Workspace для проведення комплексного просторового аналізу (лютий − березень 2008 р., SOW-VU, м. Амстердам, Нідерланди).

Щербина Сергій Володимирович

Керівник освітніх проектів

Сергій Щербина, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Сфера його наукових інтересів охоплює механізми регуляторного впливу держави на аграрний та сільський розвиток: інституціональні засади державного регулювання аграрним сектором економіки, модернізація механізму державного регулювання у сфері сільського розвитку, становлення та розвиток організаційно-правових форм підприємницької діяльності в АПК України, механізми державної підтримки сільськогосподарського виробництва, державна політика щодо підвищення якості агропродовольчої продукції.

З 1997 по 2000 роки працював на посаді директора представництва Корпорації із сприяння фермерському рухові та агробізнесу в Україні ACDI/VOCA, в результаті чого було втілено більше 50 проектів по створенню і розвитку малих та середніх підприємств в агропромисловому комплексі України. У 2004 році отримав грант Американського уряду для проведення наукових досліджень у США за Програмою імені Фулбрайта. В рамках цієї Програми у 2004-2005 навчальному році працював у Департаменті аграрної та прикладної економіки Вісконсінського університету, м. Медісон. З 2007 по 2015 роки працював на посаді доцента кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, де викладав такі навчальні дисципліни: «Статистичні методи в державному управлінні», «Конкурентна політика», «Мікроекономіка для аналізу державної політики», «Макроекономічна політика», «Економічний аналіз державної політики».

Приймав участь у багатьох заходах з підвищення кваліфікації, зокрема: у 1994-1995 роках проходив інтернатуру Міністерства торгівлі США в провідних комерційних корпораціях штату Каліфорнія. Навчався в Інституті Економічного розвитку при Світовому Банку та Українській Академії державного управління при Президентові України за програмою «Ринкова економіка: принципи та політика» у 1995 році. У 2014-2016 роках проходив стажування у рамках Швейцарсько-українському проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» та отримав свідоцтво тренера з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей.

Наукові брокери

Оліферук Сергій

Науковий брокер

Сергій Оліферук, молодший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Основні інтереси – виробничий потенціал сільського господарства, моделювання сценаріїв самозабезпечення продовольством, сталий розвиток сільського господарства, аналіз і візуалізація просторової інформації.

Підвищував кваліфікацію за курсами «Комп’ютерні методи та моделі економічного прогнозування» (з жовтня по грудень 2010 р.) та «Мови програмування Visual Basic, C/C#» (з листопада 2011р. по січень 2012р.) в Науково-навчальному центрі прикладної інформатики НАН України.

Фраєр Олексій

Науковий брокер

Олексій Фраєр, молодший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Сфера наукових інтересів охоплює дослідження інституційних особливостей розвитку земельних відносин в Україні, аналіз процесів землекористування в сільському господарстві України та оцінка впливу на сільський розвиток.

Систематично підвищує рівень кваліфікації: навчальні семінари «Економіка виробництва» та «Аналіз пропозиції продукції та попиту на фактори виробництва на конкурентних ринках» (Університет ім. Мартіна Лютера Галле-Віттенберга, Німеччина), «Літня школа для молодих вчених YSSP 2011» (Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія)); навчальний курс «Консолідація земель і землеустрій» (проект Twinning «Допомога у розвитку відкритого і прозорого ринку сільськогосподарських земель в Україні»).