Керівна рада

Бородіна Олена Миколаївна

Голова керівної ради

Професор Олена Бородіна, доктор економічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України. Основна сфера її інтересів – роль знань у політиці та у її реалізації.

1997-1998 р.р. пройшла підготовку в Інституті економічного розвитку Світового Банку за програмою «Проектний аналіз у сільському господарстві». Протягом року (2009) працювала в Університеті Вісконсін_Медісон США за Програмою економічний розвиток громад та сільський розвиток.

Професор Олена Бородіна керує відділом економіки і політики аграрних перетворень у провідній науковій установі Академії наук України «Інституті економіки та прогнозування», виконувала функції радника Віце-прем’єр міністра з питань розвитку сільських територій, депутатів Верховної Ради трьох скликань, низки проектів міжнародної технічної допомоги. Експерт ФАО у сфері формування сприятливого інституційного середовища аграрного і сільського розвитку та створення агропродовольчих ланцюгів для залучення дрібних ферм.

Після тривалих польових робіт в різних регіонах України в якості консультанта та керівника декількох міжнародних донорських проектів з реформування крупних сільськогосподарських підприємств та приватизації землі захистила докторську дисертацію, присвячену формуванню людського капіталу для аграрного розвитку. Під її науковим керівництвом виконано ряд міжнародних дослідницьких проектів, спрямованих на зміцнення багатосторонньої взаємодії сільськогосподарських і сільських інновацій.

Надає практичну консультаційну підтримку законодавцям, представникам органів влади, громадських та професійних об’єднань на селі; проводить навчальні тренінги для сімейних ферм та сільських лідерів. В якості консультанта вона придбала багаторічний досвід у проектних, програмних дослідженнях та у сфері оцінки політики. В даний час спеціалізується у сфері сільського розвитку, узгодженості політики, оцінки ендогенного потенціалу розвитку, з особливою увагою до сільського господарства, сімейних ферм та економіки сільських громад.

Зінчук Тетяна Олексіївна

Член керівної ради

Професор Тетяна Зінчук, доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Житомирського національного агроекологічного університету.

06.2010 р. – учасниця проекту «Підтримка дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в аграрному секторі України, в реалізації програм розвитку сільського господарства і сільської місцевості з врахуванням досвіду Польщі та Євросоюзу», республіка Польща. 07.2007 р. – стажування у фермерських господарствах Франції. 10.2006 р. – учасниця проекту “Нові завдання перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України – обмін досвідом” на тему: “Планування розвитку сільських територій”, Республіка Польща.

З 2004 р. досліджує процеси європейської інтеграції в аграрному секторі економіки України. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: “Євроінтеграційні перспективи аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика”. Лектор провідних навчальних дисциплін: “Міжнародні економічні відносини”, “Інтеграційна економіка”, “Глобальна економіка”. Автор і співавтор більш, ніж 100 наукових праць, тез міжнародних конференцій та монографій.

Під її науковим керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації, здійснює керівництво докторантами та аспірантами.

Активний провідник ідей євроінтеграції на громадському рівні, виступає з курсом лекцій з проблем адаптації України до системи європейських цінностей на міському телебаченні. Здійснювала функції модератора при проведенні свята “День Європи в Україні”. Активно розповсюджує знання з євроінтеграції через засоби масової інформації, є організатором та активним учасником міжнародних конференцій, круглих столів, веб-конференцій з євроінтеграційних перспектив аграрного сектору.

Лопатинський Юрій Михайлович

Член керівної ради

Професор Юрій Лопатинський, доктор економічних наук. Основна сфера наукових інтересів – дослідження інституційної трансформації економічних систем, зокрема – стосовно аграрного сектора національної економіки.

Професор Юрій Лопатинський завідує кафедрою економіки підприємства та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ). У 2008-2013 роках працював на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків зазначеного університету.

Докторську дисертацію захистив у 2007 році, вона присвячена дослідженням у сфері інституційної трансформації аграрного сектора національної економіки. Під його науковим керівництвом захищено 4 дисертації на здобуття наукового степеня кандидата економічних наук. Автор багатьох наукових публікацій. Заступник голови Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій.

Приймав участь у ряді міжнародних проектів, спрямованих на удосконалення системи освіти в Україні. Виступав координатором від ЧНУ у проекті ТЕМПУС «Розбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентнісного підходу в Вірменії, Грузії та Україні» (516613-TEMPUS-1-2011-1-BE-TEMPUS-JPHES) у 2011-2015 рр. Приймає участь у проекті ТЕМПУС «Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах Східного партнерства через культурні та структурні перетворення» (544125-TEMPUS-2013-AM-TEMPUS-SMGR) у 2013-2017 рр.

Кафедра під його керівництвом співпрацює з навчальними закладами Польщі, Румунії, Німеччини та ін.

Здійснює практичну консультаційну діяльність у рамках функціонування Центру співпраці з підприємствами ЧНУ.

У даний час спеціалізується у сфері питань сталого аграрного розвитку з урахуванням дії детермінант недосконалості інституційного середовища національної економічної системи.

Михайлова Любов Іванівна

Член керівної ради

Професор Любов Михайлова, доктор економічних наук, провідний член Національної академії аграрних наук України, Заслужений працівник освіти України. Основна сфера наукових інтересів – проблеми кадрового менеджменту та розвиток зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі в умовах глобалізаційних викликів.

Неодноразово проходила стажування в Німеччині та працювала за міжнародними науковими проектами (1996, 1999, 2001, 2002 – Інститут аграрного розвитку країн східної та центральної Європи (ІАМО); 1998 – Вайенштефан Університет). В 2006-2007 рр. працювала професором Вищої школи єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері (м.Юзефов, Польща).

Професор Любов Михайлова є завідувачем кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету. В 2004 р. захистила докторську дисертацію з проблем формування та розвитку людського капіталу в сільських регіонах. В 2005-2007 рр. працювала проректором з наукової роботи Сумського НАУ. Професор Л. Михайлової є співавтором проекту Закону України «Про особисте селянське господарство» (№ 742-ІV від 15 травня 2003 р.). Під керівництвом та за безпосередньої участі Л. І. Михайлової розроблено «Концепцію кадрового забезпечення АПК Сумської області» (2005 р.); «Регіональну програму ДАР: Добробут через аграрний розвиток» (2005 р.); «Програму розвитку агропромислового виробництва Сумської області на 2006–2011 рр.» (2006 р.); «Програму соціально-економічного розвитку сільських територій області на період до 2015 рр.» (2007 р.).

Під керівництвом Михайлової Л.І. підготовлено та успішно захищено 16 кандидатських та одна докторська дисертації.

Здійснює виконання державних та госпдоговірних наукових робіт з проблем розвитку зовнішньоекономічної діяльності, кадрового менеджменту в аграрному секторі, розвитку сільських територій.

Фурсенко Микола Іванович

Член керівної ради

Фурсенко Микола Іванович, освіта вища – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1971 р.), випускник української Програми школи ім. Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському Університеті, США (1999 р.).

З 2000 року Голова Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З 2012 року – Голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (ВАССР).

На посаді голови ВАССР розповсюджує ідеї відродження українського села, сприяє захисту прав та інтересів сільських територіальних громад, створенню умов для ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування, налагодженню взаємодії ВАССР з органами державної влади і управління, науковцями та громадянським суспільством для узгодження загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів.

Нагороджений Орденом «За службу Родине в СРСР» ІІІст., 2000р.; Почесною відзнакою Президента України – медаль «За військову службу Україні», 2000р.; Подякою Прем’єр-Міністра України, 2007р; Почесною грамотою Верховної Ради України, 2013р.; Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, 2014р. та ін.

Стрижак Микола Іванович

Член керівної ради

Стрижак Микола Іванович, віце-президент Асоціації фермерів та приватних землевласників з 1997 року. Освіта вища – Литовська сільськогосподарська академія, м. Каунас. Фундатор фермерського руху у центральному регіоні України. у 1993 році створив у Кіровоградській області одне з перших фермерських господарств “Соджюс” (Садиба), де працював до 2002 року. В 1999 році підвищував професійну кваліфікацію у сфері функціонування ринкової економіки в м. Остендер, Бельгія.

Закінчив Київський інститут політології, отримав фах політолога, спеціаліста по роботі в органах місцевого самоврядування. В 2002 році був обраний головою Знам’янської районної ради, Кіровоградської обл., обіймав цю посаду до 2006 року. Депутат трьох скликань Знам’янської районної ради .

З 2007 по 2014 роки працював І-м заступником та Генеральним директором Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Васильєв Володимир Павлович

Член керівної ради

Васильєв Володимир Павлович, голова правління Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні з 1996 року, головний редактор  науково-популярного журналу “Туризм сільський зелений”.

Має значній досвід у керівництві проектами з розбудови сільського зеленого туризму в Україні та експертній роботі з виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ, реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі, реалізації Угоди про асоціацію з ЄС в частині розвитку сільського зеленого туризму.

З 2009 р. – керівник Школи сільського зеленого туризму при Національному університеті біоресурсів і природокористування України

2002-2009 рр. – укладач 16-ти випусків науково-практичного посібника «Порадник організатору та власнику садиби»

2003 та 2005 рр. – учасник Першого та Другого європейського Конгресу із сільського туризму (Іспанія, Україна)

2003-2007 рр. – автор посібників з питань організації сільського зеленого туризму: «Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності», «Сільський зелений туризм; Програм навчання, курсів лекцій, методичних рекомендації» та ін. матеріалів для навчання у сфері сільського зеленого туризму.

2005-2015 рр. – член Ради з питань гуманітарної політики та Ради з питань розвитку сільських територій при Президентові України, член міжвідомчої Ради з питань інвестицій в аграрний сектор та Ради з питань розвитку сільських територій при Кабінеті Міністрів України, член Ради з питань розвитку туризму та курортів при Державній службі туризму і курортів, член Координаційної ради з питань туризму при КМ України.